terroriser


terroriser
vt. dahshat urug‘ini sepmoq, qo‘rqitmoq, dahshatga solmoq, qo‘rquvda ushlamoq.

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.